Podmínky k účasti 

BOUDA CLUB

Podmínky v účasti BOUDA CLUB

1. Účast

Program věrnostních karet BOUDA CLUB je věrnostní program pro zákazníky Bouda Burgers, s.r.o. Při vstupu do programu obdržíte stálou plastovou věrnostní kartu.

2. Sběr a čerpání v BOUDA CLUBU

Za každý nákup hlavních produktů uskutečněný v některé naší prodejně Bouda Burgers se vám na účet Bouda clubu přičítají věrnostní body. Věrnostní body z nákupu produktů Bouda v prodejnách lze získat pouze prostřednictvím naskenování věrnostní karitčky. Za každou 1 Kč Vašeho nákupu hlavního produktu s platnou kartou BOUDA CLUB obdržíte 1 věrnostní bod. Věrnostní body se mohou čerpat formou merche anebo slevy. Více informací o čerpání na www.boudaburgers.cz

3. Vypovězení, změna, ukončení věrnostního programu

Bouda Burgers s.r.o si vyhrazuje právo věrnostní program kdykoli pozastavit, upravit jej dle aktuálních právních předpisů, pozměnit jeho části nebo jej zcela ukončit. Změny budou včas uveřejněny na www.boudaburgers.cz. Účastníci věrnostního programu mohou svou účast kdykoli ukončit okamžitou výpovědí zaslanou na email: info@boudaburgers.cz. 

4. Karta, její ztráta a zneužití

Karta zůstává vlastnictvím společnosti Bouda Burgers s.r.o. Kartu, čárový kód uvedený na kartě a její číslo je oprávněna kopírovat a/nebo zaznamenávat (i elektronicky) pouze společnost Bouda Burgesr s.r.o. Kopírování nebo jiné rozmnožování a/nebo úpravy karty, čárového kódu na ní uvedeného nebo čísla karty není povoleno. 

Jestliže máte podezření, že údaje umožňující přístup k Vašemu bodovému účtu získala neoprávněná osoba, neprodleně nás informujte na e-mail: info@boudaburgers.cz.

V případě podezření ze zneužití a/nebo podvodu (př. v případě neobvyklého čerpání nebo uplatnění bodů) je společnost Bouda Burgers s.r.o. oprávněna Váš účet zablokovat a Vaše údaje předat dotčené straně, jakož i orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům.

5. Stav bodů

Body jsou zákazníkovi vedeny na jeho účtu. Své body zákazník vidí vždy na účtence nebo mu mohou být zaslány na email. V případě zaslání na Váš email, nás prosím kontaktujte na info@boudaburgers.cz.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost Bouda Burgers, s r.o., IČO: 06389091, se sídlem Hirzova 1411/10 České Budějovice 37005 bude zpracovávat jako správce údajů Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo.
Zpracování výše uvedených údajů provádíme pro účely použití v rámci věrnostního programu BOUDA CLUB (zejména vedení Vašeho účtu věrnostního programu, evidence Vašich věrnostních bodů, poskytování výhod věrnostního programu). Právním základem pro zpracování osobních údajů za těmito účely je plnění smlouvy, resp. podmínek účasti ve věrnostním programu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě nezbytným předpokladem pro Vaši účast ve věrnostním programu. V případě, že nám osobní údaje neposkytnete, nemůžete se účastnit věrnostního programu.
Zaškrtnutím pole "Souhlasím" souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely, a to pro účely optimalizace naší nabídky a rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu. Právním základem pro zpracování osobních údajů za těmito účely je Váš souhlas. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě dobrovolné a Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením zaslaným na info@boudaburs.cz.
Na telefonní číslo nebo e-mail, které jste nám poskytli, vám můžeme formou zprávy poslat slevové kupony, upozornění na slevu nebo jiný členský benefit. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Bouda Burgers spočívající v podpoře prodeje u členů věrnostního programu.
Vaše osobní údaje budou předány ke zpracování společnosti Bouda Burgers s.r.o., Hirzova 1411/10, České Budějovice 37005 zapsané u krajského soudu v Českých Budějovicích. Dále mohou být osobní údaje předány ke zpracování pro výše uvedené účely osobám, které jsou součástí skupiny Bouda Burgers, a jejich obchodním partnerům, zejména osobám zajišťujícím tisk a přepravu reklamních materiálů.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu let Vašeho členství ve věrnostním programu.
Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, můžete vůči nám uplatnit tato práva: právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
Se svými dotazy se můžete obrátit na e-mail: info@boudaburgers.cz